Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 18 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

Kollegiale referatprotokoller (CRPA)
L0001 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1-564, l.nr. 1-610 1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 565-994, l.nr. 611-1128 1811 - 1812 Første side Innhold
L0003 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 995-1430, l.nr. 1129-1710 1812 Første side Innhold
L0004 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1431-1849, l.nr. 1711-2240 1812 - 1813 Første side Innhold
L0005 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1850-2054, l.nr. 2241-3167 1813 - 1814 Første side Innhold
Referatprotokoller (RPA)
L0001 Referatprotokoll, j.nr. 1-309, l.nr. 1-379 1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Referatprotokoll, j.nr. 310-1243, l.nr. 380-1588 1811 Første side Innhold
L0003 Referatprotokoll, j.nr. 1244-2337, l.nr. 1589-3010 1811 - 1812 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll, j.nr. 2338-3328a, l.nr. 3011-4214a 1812 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321 1812 - 1813 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll, j.nr. 4244-5022, l.nr. 5322-6289 1813 Første side Innhold
L0007 Referatprotokoll, j.nr. 5023-5845, l.nr. 6290-7274 1813 Første side Innhold
L0008 Referatprotokoll, j.nr. 5846-6405, l.nr. 7275-7924 1813 - 1814 Første side Innhold
Kollegiale korrespondanseprotokoller (CCPA)
L0001 Kollegial korrespondanseprotokoll 1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial korrespondanseprotokoll 1811 - 1813 Første side Innhold
L0003 Kollegial korrespondanseprotokoll 1813 - 1814 Første side Innhold
Korrespondanseprotokoller (CPA)
L0001 Korrespondanseprotokoll 1810 - 1812 Første side Innhold
L0002 Korrespondanseprotokoll 1812 - 1814 Første side Innhold