Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kvinnelige Misjonsarbeidere

Foreningsarkiv, Møteprotokoller, årsberetninger m.m.
L0001/0007 --: Årsmeldinger, trykte 1906 - 1915 Første side Innhold
L0001/0008 --: Trykte beretninger. 10-, 20, 25, og 30-årsjubileum 1902 - 1932 Første side Innhold
Foreningsarkiv, Diverse
L0032/0002 Diverse: Mindre småskrifter, trykksaker, om Armenia 1896 - 1905 Første side Innhold
L0032/0005 Diverse: "Armenia og armenierne". Artikkel av Bodil Biørn okt. 1944. 1944 Første side Innhold
Foto, lydopptak
L0033/0001 Fotoalbum: Fotoalbum Armenia, Bodil Biørn 1905 - 1917 Første side
L0033/0002 Fotoalbum: Fotoalbum Armenia, Bodil Biørn 1905 - 1917 Første side
L0033/0003 Fotoalbum: "Witwen in Musch" (Enker i Musch) 1905 - 1917 Første side
L0033/0004 Fotoalbum: Fotoalbum Libanon og Syria, Bodil Biørn 1926 - 1934 Første side