Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 96 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-2870: Stattholderembetet 1572-1771

Ef: D IV Embetsmannsbrev, supplikker o.l.
L0106 Brev fra embetsmenn og andre 03.01.1730 - 30.12.1732 Ingen brev fra tidsrommet september 1731 - juni 1732. Første side Innhold
L0107 Brev fra embetsmenn og andre 02.01.1733 - 03.12.1734 Første side Innhold
L0108 Brev fra embetsmenn og andre 14.01.1735 - 24.12.1736 Første side Innhold
Ek: D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len (forts.) 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0006/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for de nordlandske len 1626 Første side Innhold
L0006/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Søknad (med vedlegg) fra lensherren på Vardøhus om at allmuen i lenet hans må slippe garnisonsskatt 11.06.1626 Første side Innhold
L0006/0004 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Dokumenter om garnisonsskatten o.a. 1624 - 1627 Første side Innhold
L0007/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adelsjordebøker 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebok for Oslo by 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bratsberg len 1624 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0010/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0013/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len 1625 Første side Innhold
L0013/0003 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Brev og tingsvitner om at det ikke finnes odelsgods i Vardøhus len 1625 Første side Innhold
L0013/0004 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på adels- og odelsgods 1624 - 1627 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0016/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på kirker og presteskap i alle bispedømmer 1625 Første side Innhold
L0017/0001 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker 1633 - 1639 Første side Innhold
L0018/0001 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebok for Rakkestad og Mossedal 1639 Første side Innhold
L0018/0002 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebøker for en del av Nedenes len 1639 Første side Innhold
L0018/0003 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebøker for deler av Akershus len 1641 - 1642 Første side Innhold
L0019/0001 Jordebøker 1633-1658: Jordebøker for Akershus len 1642 Første side Innhold
L0020/0001 Jordebøker 1633-1658:: To adelsjordebøker fra Brunla len 1643 Første side Innhold
L0020/0002 Jordebøker 1633-1658:: Odels- og adelsjordebok for Onsøy len 1646 Første side Innhold
L0020/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over adelsgods i Trondheim len 1647 Første side Innhold
L0020/0004 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert mellom 1/5 1646 og 15/7 1648 1646 - 1648 Første side Innhold
L0021/0001 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert til hyllingen i august 1648 og senere 1648 - 1649 Første side Innhold
L0021/0002 Jordebøker 1633-1658:: Syv adelsjordebøker fra Trondheim len 1648 Første side Innhold
L0021/0003 Jordebøker 1633-1658:: 10 adelsjordebøker fra forskjellige len 1648 - 1649 Første side Innhold
L0022/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over viss rente i Tune, Åbygge, Hvaler og Veme skipreide 1646 - 1647 Første side Innhold
L0022/0002 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over biskopsgodset i Akershus bispedømme 1646 - 1649 Første side Innhold
L0022/0003 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over viss rente i Tønsberg len 1633 - 1647 Første side Innhold
L0022/0004 Jordebøker 1633-1658:: Skattemanntall for Tønsberg len 1647 Første side Innhold