Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 165 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

A I Møtebøker for Slottsloven, innbundet eller i konsept
L0001 Voteringsprotokoll med register 1704 - 1709 Første side Innhold
L0002 Konsept til voteringsprotokoll 1709 - 1710 Første side Innhold
L0003 Konsept til voteringsprotokoll 1711 Første side Innhold
L0004 Konsept til voteringsprotokoll 1712 Første side Innhold
L0005 Konsept til voteringsprotokoll 1713 Første side Innhold
L0006 Konsept til voteringsprotokoll 1714 - 1715 Første side Innhold
L0007 Konsept til voteringsprotokoll 1716 - 1717 Første side Innhold
L0008 Voteringsprotokoll (konseptprotokoll) 1717 - 1718 Første side Innhold
L0009 Voteringsprotokoll (konseptprotokoll) 1718 - 1719 Første side Innhold
L0010 Voteringsprotokoll (konseptprotokoll) 1719 - 1722 Første side Innhold
B I Supplikkbok fra tiden før 1662
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1642 - 1650 Første side Innhold
B II Autoriserte supplikkbøker for Stattholderskapet
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1662 - 1669 Første side Innhold
L0002 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1669 - 1671 Første side Innhold
L0003 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1671 - 1682 Første side Innhold
L0004 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1683 - 1691 Første side Innhold
L0005 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1692 - 1699 Første side Innhold
L0006 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1699 - 1706 Første side Innhold
L0007 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1706 - 1712 Første side Innhold
L0008 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1709 Første side Innhold
B III a Ikke autoriserte supplikkbøker
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1683 - 1684 Første side Innhold
L0002 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1686 Første side Innhold
L0003 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1686 - 1687 Første side Innhold
L0004 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1687 Første side Innhold
L0005 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1687 - 1688 Første side Innhold
L0006 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1688 - 1689 Første side Innhold
L0007 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1689 - 1691 Første side Innhold
L0008 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1691 Første side Innhold
L0009 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1691 - 1692 Første side Innhold
L0010 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1692 - 1693 Første side Innhold
L0011 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1699 - 1700 Første side Innhold
L0012 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1700 Første side Innhold
B III b Vedlegg til ikke autoriserte supplikkbøker
L0001 Avskrifter av vedlegg til originale supplikker, nummerert i samsvar med supplikkbøkene 1683 - 1687 Første side Innhold
L0002 Avskrifter av vedlegg til originale supplikker, nummerert i samsvar med supplikkbøkene 1687 - 1689 Første side Innhold
L0003 Avskrifter av vedlegg til originale supplikker, nummerert i samsvar med supplikkbøkene 1689 - 1691 Første side Innhold
L0004 Avskrifter av vedlegg til originale supplikker, nummerert i samsvar med supplikkbøkene 1691 - 1694 Første side Innhold
B IV Supplikkbøker for Slottsloven
L0001 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1704 - 1710 Første side Innhold
L0002 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1710 - 1714 Første side Innhold
L0003 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1715 - 1717 Første side Innhold
L0004 Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll 1718 - 1722 Første side Innhold
C I Kopibok fra tiden før 1662
L0001 Hannibal Sehested kopibok 1645 Første side Innhold
C II Autoriserte kopibøker for Stattholderskapet
L0001 Relasjonsprotokoll 1662 - 1679 Første side Innhold
L0002 Relasjonsprotokoll 1709 - 1710 Første side Innhold
L0003 Ordreprotokoll 1662 - 1670 Første side Innhold
L0004 Ordreprotokoll 1670 - 1689 Første side Innhold
L0005 Ordreprotokoll 1689 - 1712 Første side Innhold
L0006 Ordreprotokoll 1709 - 1710 Første side Innhold
L0007 Skjøteprotokoll 1663 - 1668 Første side Innhold
C III Ikke autoriserte kopibøker
L0001 Gyldenløves kopibok på en reise i Norge 1665 Første side Innhold
L0002 Kopibok for skattebrev 1668 - 1679 Første side Innhold
L0003 Visestattholder Just Høeghs kopibok 1682 - 1683 Første side Innhold