Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

Privatarkiver etter 1660
L0001 Privatarkiver etter 1660 1669 - 1740 Peder Henriksen Ascanius (1645-1738), Jochim Friederich von Bassen (-1674-), Ove Brockenhus (d. 1682), Jacob Christensen Horsens (-1677-1679-), Joachim Irgens (1644-1725), Karl Kock (-1716-), Even Pedersen Kraft (1674-1747), Hans von Løvenhjelm (1627-1699), Heinrich Schlanbusch (d. 1705), Christian Schøller (d. 1757), Christopher Caspersen Schøller (1630-1681), Niels Stub (1637-1721), Christen Sørensen (-1722-), Otto Wernersen Tott (-1689-), Johan Wessel (1646-1716), og Johan Wibe (ca. 1634-1710). Første side Innhold
L0002 Privatarkiver etter 1660, 5949 Mansbach, Johan Frederik von (1744-1803), (offiser): Brev, konsepter, opptegnelser 1788 - 1792 Første side
L0003 Privatarkiver etter 1660, 6022 Møsting, Alexander Frederik von (1680-1737), (offiser, hoffembetsmann): Personlige papirer, saker vedrørende militære forhold m.v. 1703 - 1739 Første side
L0004 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0005 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0006 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0007 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side