Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 17 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor (Kontor B)

Kollegiale referatprotokoller (CRPB)
L0001 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1-283, l.nr. 1-327 1810 - 1812 Første side Innhold
L0002 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 284-511, l.nr. 328-639 1812 - 1813 Første side Innhold
L0003 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 512-627, l.nr. 640-786 1813 - 1814 Første side Innhold
Referatprotokoller (RPB)
L0001 Referatprotokoll, j.nr. 1-290, l.nr. 1-347 1810 - 1811 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Referatprotokoll, j.nr. 291-1001, l.nr. 348-1179 1811 Første side Innhold
L0003 Referatprotokoll, j.nr. 1002-1448, l.nr. 1180-1780 1812 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll, j.nr. 1449-1801, l.nr. 1781-2289 1812 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll, j.nr. 1802-2261, l.nr. 2290-2845 1813 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll, j.nr. 2262-2602, l.nr. 2846-4172 1813 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Referatprotokoll, j.nr. 2603-3042, l.nr. 4173-4731 1813 Første side Innhold
L0008 Referatprotokoll, j.nr. 3043-3538, l.nr. 4732-5314 1813 Første side Innhold
L0009 Referatprotokoll, j.nr. 3539-3951, l.nr. 5315-5800 1813 - 1814 Første side Innhold
Kollegiale korrespondanseprotokoller (CCPB)
L0001 Kollegial korrespondanseprotokoll 1810 - 1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial korrespondanseprotokoll 1811 - 1814 Første side Innhold
Korrespondanseprotokoller (CPB)
L0001 Korrespondanseprotokoll 1810 - 1812 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Korrespondanseprotokoll 1812 - 1813 Første side Innhold
L0003 Korrespondanseprotokoll 1813 - 1814 Første side Innhold