Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 17 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-5432: Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor (Kontor B)

Aa: Kollegiale referatprotokoller (CRPB)
L0001 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1-283, l.nr. 1-327 14.12.1810 - 26.06.1812 Første side Innhold
L0002 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 284-511, l.nr. 328-639 30.06.1812 - 28.07.1813 Første side Innhold
L0003 Kollegial referatprotokoll, j.nr. 512-627, l.nr. 640-786 28.07.1813 - 14.03.1814 Første side Innhold
Ab: Referatprotokoller (RPB)
L0001 Referatprotokoll, j.nr. 1-290, l.nr. 1-347 02.12.1810 - 06.04.1811 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Referatprotokoll, j.nr. 291-1001, l.nr. 348-1179 08.04.1811 - 30.12.1811 Første side Innhold
L0003 Referatprotokoll, j.nr. 1002-1448, l.nr. 1180-1780 03.01.1812 - 30.06.1812 Første side Innhold
L0004 Referatprotokoll, j.nr. 1449-1801, l.nr. 1781-2289 03.07.1812 - 31.12.1812 Første side Innhold
L0005 Referatprotokoll, j.nr. 1802-2261, l.nr. 2290-2845 04.01.1813 - 19.04.1813 Første side Innhold
L0006 Referatprotokoll, j.nr. 2262-2602, l.nr. 2846-4172 19.04.1813 - 02.07.1813 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Referatprotokoll, j.nr. 2603-3042, l.nr. 4173-4731 05.07.1813 - 25.09.1813 Første side Innhold
L0008 Referatprotokoll, j.nr. 3043-3538, l.nr. 4732-5314 27.09.1813 - 06.12.1813 Første side Innhold
L0009 Referatprotokoll, j.nr. 3539-3951, l.nr. 5315-5800 07.02.1813 - 02.03.1814 Første side Innhold
Ba: Kollegiale korrespondanseprotokoller (CCPB)
L0001 Kollegial korrespondanseprotokoll 10.12.1810 - 31.10.1811 Første side Innhold
L0002 Kollegial korrespondanseprotokoll 09.11.1811 - 21.01.1814 Første side Innhold
Bc: Korrespondanseprotokoller (CPB)
L0001 Korrespondanseprotokoll 03.12.1810 - 29.02.1812 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Korrespondanseprotokoll 02.03.1812 - 30.06.1813 Første side Innhold
L0003 Korrespondanseprotokoll 01.07.1813 - 02.03.1814 Første side Innhold