Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 61 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Matrikler og jordebøker, Matrikler, Matrikkel etter reskript 23.01.1665
L0001 Heggen og Frøland fogderi 1668 Ufullstendig; Askim mangler helt, mens Trøgstad og Eidsberg mangler delvis. Første side Innhold
L0002 Rakkestad og Mossedal 1668 Hobøl mangler Første side Innhold
L0003 Verne kloster len 1668 Rygge og Våler Første side Innhold
L0004 Tune, Veme, Åbygge og Hvaler, 1. del 1667 Tune, Borge og Glemmen Første side Innhold
L0005 Tune, Veme, Åbygge og Hvaler, 2. del 1667 Hvaler, Skiptvet og Spydeberg Første side Innhold
L0006 Aker fogderi 1666 Kun Vestre Bærum. Østre Bærum, Aker og Asker mangler. Første side Innhold
L0007 Nedre Romerike fogderi, 1. del 1666 Enebakk, Fet og Skedsmo Første side Innhold
L0008 Nedre Romerike fogderi, 2. del 1666 Sørum, Aurskog og Høland Første side Innhold
L0009 Øvre Romerike fogderi, 1. del 1665 Gjerdrum, Nannestad og Eidsvoll Første side Innhold
L0010 Øvre Romerike fogderi, 2. del 1665 Nes og Ullensaker Første side Innhold
L0011 Odal, Solør og Østerdalen fogderi 1667 Første side Innhold
L0012 Hedmark fogderi, 1. del 1669 Nes og Ringsaker Første side Innhold
L0013 Hedmark fogderi, 2. del 1669 Vang, Løten, Romedal og Stange Første side Innhold
L0014 Gudbrandsdalen fogderi, 1. del 1668 Lom, Våga, Lesja og Fron Første side Innhold
L0015 Gudbrandsdalen fogderi, 2. del 1668 Ringebu, Øyer, Fåberg og Gausdal Første side Innhold
L0016 Hadeland og Valdres fogderi, 1. del 1667 Gran og Jevnaker Første side Innhold
L0017 Hadeland og Valdres fogderi, 2. del 1669 Aurdal, Slidre og Vang Første side Innhold
L0018 Hadeland og Valdres fogderi, 3. del 1669 Toten, Vardal, Biri og Land Første side Innhold
L0019 Tønsberg len, 1. del 1668 Sem, Borre, Våle, Stokke, Andebu og Nøtterøy Første side Innhold
L0020 Tønsberg len, 2. del 1668 Ramnes, Hof, Botne og Lardal Første side Innhold
L0021 Brunla len 1667 Første side Innhold
L0022 Buskerud fogderi 1667 Første side Innhold
L0023 Eiker len 1667 Første side Innhold
L0024 Sandsvær prestegjeld 1667 Første side Innhold
L0025 Bamble fogderi 1665 Første side Innhold
L0026 Nedre og Øvre Telemark fogderi 1667 Første side Innhold
L0027 Numedal 1668 Første side Innhold
L0028 Nedenes len 1668 Første side Innhold
L0029 Råbyggelag fogderi 1668 Første side Innhold
L0030 Mandal amt 1668 Første side Innhold
L0031 Lista amt 1668 Første side Innhold
L0032 Jæren og Dalane fogderi 1668 Første side Innhold
L0033 Ryfylke fogderi 1668 Første side Innhold
L0034 Sunnhordland fogderi, 1. del 1667 Os, Strandvik, Strandebarm, Kvinnherad og Skånevik skipreider Første side Innhold
L0035 Sunnhordland fogderi, 2. del 1667 Etne, Fjelberg, Førde, Føyno, Uggdal og Våg skipreider Første side Innhold
L0036 Sunnhordland fogderi 1661 - 1667 Første side Innhold
L0037 Hardanger fogderi 1667 Første side Innhold
L0038 Hardanger fogderi 1661 - 1667 Første side Innhold
L0039 Nordhordland fogderi 1667 Første side Innhold
L0040 Nordhordland fogderi 1661 - 1667 Første side Innhold
L0041 Indre Sogn fogderi 1666 Første side Innhold
L0042 Ytre Sogn fogderi 1667 Første side Innhold
L0043 Sunnfjord fogderi 1667 Første side Innhold
L0044 Nordfjord fogderi 1667 Første side Innhold
L0045 Sunnmøre fogderi 1666 - 1667 Første side Innhold
L0046 Sunnmøre fogderi 1666 - 1667 Første side Innhold
L0047 Nordmøre len 1667 Første side Innhold
L0048 Romsdal fogderi 1669 Første side Innhold
L0049 Fosen fogderi 1668 Første side Innhold