Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 471 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Fc: Benefisert gods
Fca: Geistlige jordebøker
L0001/0001 [Ca I] Akershus stift: Oslo kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618 Første side Innhold
L0001/0004 [Ca I] Akershus stift: Jordebok over kirkene og prestebolene i Oslo og Hamar stift 1664 Første side Innhold
L0001/0005 [Ca I] Akershus stift: Jordebok over kirke- og prestebordsgods i Akershus stift 1687 Første side Innhold
L0002/0001 [Ca II] Kristiansand stift: Stavanger kapitels jordebok 1618 og Prebender som kongen har forlent pro persona ca. 1617 1617 - 1618 Første side Innhold
L0003/0005 [Ca III] Bergen stift: Hjemmelsdokumenter på Bergen kapitels gods 1557-1577 og 1648-1666 etc. 1557 - 1666 Første side Innhold
L0004/0004 [Ca IV] Trondheim stift: Trondheim kapitel og domkirkes jordebok 1666 Første side Innhold
G: Bergverksvesen
Gb: Diverse dokumenter
Gbb: Jernverk
L0029/0001 Jernverk: [Db II 6]: Dokumenter om Lesja, Moss, Mostadmarken, Nissedal (og Omdal kobberverk), Odal, Osen (Romsdal) og Vigeland jernverk 1670 - 1810 Første side Innhold
Ki: Krigsvesen
L0007 [S7]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen i Aker, Follo, Idd og Marker i 1716 og 1718. Kommisjonen nedsatt ved kongelig befaling 15.02.1719 1716 - 1720 Aker og Follo mangler i arkivet. Første side Innhold
L0008 [S7]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen i Moss, Onsøy, Tune, Veme og Rakkestad. Kommisjonen nedsatt ved kongelig befaling 15.02.1719 1716 - 1720 Første side Innhold
L0010 [S8]: Tingsvitner om skader påført allmuen i Smålenene under fiendens angrep i 1716. Opptatt av Werenskiold og H. Nobel etter kongelig befaling 02.11.1716 1716 - 1717 Første side Innhold
L: Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0001/0002 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Forestillinger, memorialer etc. 1660 - 1661 Første side Innhold
L0001/0003 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Hefte med påskrift "Dend Allmindelige Commission udi Norge in A. 1661" 1661 Første side Innhold
L0001/0004 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1662 - 1663 Første side Innhold
L0001/0005 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1664 - 1676 Første side Innhold
L0001/0006 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Landkommissarienes relasjoner 1661 Første side Innhold
L0002/0001 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Verne kloster, Heggen og Frøland len. Mars-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0002/0002 Fredrikstad lagdømme:: Jordebok for Heggen og Frøland len. April-mai 1661 1661 Første side Innhold
L0003/0002 Fredrikstad lagdømme:: Manntall til odelsskatten 1661 for Veme, Tune, Åbygge og Hvaler skipreide 1661 Første side Innhold
L0003/0004 Fredrikstad lagdømme:: Taksering av bygårder i Moss (22. april), Sarpsborg og Fredrikstad. Vurdering av sager og kverner. 1661 Første side Innhold
L0003/0005 Fredrikstad lagdømme:: Besiktigelse av Fredrikstad kirke og skole. (defekt) 1661 Første side Innhold
L0004 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Aker, Øvre Romerike og Nedre Romerike fogderier. 1661 Første side Innhold
L0005 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Marker og Follo len. 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0007/0002 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over lagstolgods, bispegods etc. i Kristiania og Oppland lagdømme 1661 Første side Innhold
L0007/0003 Kristiania lagdømme:: Jordebøker over adelsgods, odels- og pantegods 1661 Første side Innhold
L0007/0005 Kristiania lagdømme:: Svar fra borgere i Bragernes på instruksens punkter 3, 12, 13, 14, 16 og 17 1661 Første side Innhold
L0007/0006 Kristiania lagdømme:: Taksering av gårdene på Bragernes, Bragerøen og Strømsø 1661 Første side Innhold
L0007/0008 Kristiania lagdømme:: Tollinntekter i Kristiania tolldistrikt 1658-1659, 1659-1660 og 1660-1661 1658 - 1661 Første side Innhold
L0008 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Gudbrandsdalen og Hedemarken. 1661 Første side Innhold
L0009 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Solør, Østerdal, Hadeland og Valdres. 1661 Første side Innhold
L0010/0004 Oppland lagdømme:: Ekstrakt over Toten, Land, Biri og Vardal prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0014/0002 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Jordebok over kirke- og prestebolsgods 1661 Første side Innhold
L0014/0005 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tønsberg lens og St. Olavs klosters jordebok. 1661 Første side Innhold
L0014/0008 Tønsberg lagdømme. Tønsberg len:: Tolloppgaver for Tønsberg, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0002 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0003 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over prestenes inntekter i Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær 1661 Første side Innhold
L0016/0004 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over kirkenes inntekter i Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær 1661 Første side Innhold
L0016/0005 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Fortegnelse over pantsatt krongods i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0009 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Skattemanntall over Eiker, Sandsvær, Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0010 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Fortegnelse over sager i Sandsvær, Eiker, Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0018/0002 Skien lagdømme:: Jordebok over kirkenes og prestenes inntekter i Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0003 Skien lagdømme:: Jordebok over en del geistlig og verdslig forleningsgods i Skien lagdømme (Gjerpen prosti, Oslo hospital, Tønsberg prosti, Skien lagstol, Tønsberg lagstol, St. Anne gildes gods) 1661 Første side Innhold