Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 171 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


AV/RA-RAFA-2017: Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

E: Sakarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Eb: Historisk materiale, vesentlig for perioden før 1940.
L0110 Luftforsvaret. Flyplasser m.m. 1931 - 1940 Første side Innhold
E: Sakarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ec: Historisk materiale, vesentlig for perioden 1940-1945.
L0137/0005 Kapitulasjon i 1945. Opptakt og avslutning.: Utkast til avtale mellom Regjeringen og Sovjet 1944. Protokoll Kirkenes 24.09.1945. 25.10.1944 - 24.09.1945 Første side Innhold
E: Sakarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ed: Historisk materiale for perioden etter frigjøringen i 1945.
L0155 FKA: Forfatterkartotek A - E. 1945 - 1979 Første side Innhold
L0156 FKA: Forfatterkartotek F - H. 1945 - 1979 Første side Innhold
L0157 FKA: Forfatterkartotek I - M. 1945 - 1979 Første side Innhold
L0158 FKA: Forfatterkartotek N - Sk. 1945 - 1979 Første side Innhold
L0159 FKA: Forfatterkartotek Sl - Å. 1945 - 1979 Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Ya: Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0006 II-C-11-11,2 - Utenriksdepartementet. Legasjonen i Helsingfors. 1940 - 1946 Første side Innhold
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold
L0014 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Første side Innhold
L0015 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Første side Innhold
L0016 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Første side Innhold
L0017 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Nordland, Troms og Finnmark Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0000 Oversikt over 4. brigades organisering i april 1940. Situasjonskart for perioden 20.-30. april 1940. Ved Oblt. / Cand. Phil. Knut Werner-Hagen, april 2020. 1940 Første side Innhold
L0049 II-C-11-100 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0050 II-C-11-100 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0051 II-C-11-100-111 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0052 II-C-11-112-120 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0053 II-C-11-130 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0054 II-C-11-130 - 1. Divisjon 1940 Første side
L0055 II-C-11-130-136 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0056 II-C-11-136-139 - 1. Divisjon 1940 - 1957 Første side Innhold
L0057 II-C-11-150-161 - 1. Divisjon 1940 - 1955 Første side Innhold
L0058 II-C-11-161 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0059 II-C-11-165-190 - 1. Divisjon 1940 Første side Innhold
L0060 II-C-11-200 - 2. Divisjon. 1940 - 1949 Første side
L0061 II-C-11-200 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0062 II-C-11-200 - 2. Divisjon. 1940 - 1946 Første side
L0063 II-C-11-200 - 2. Divisjon. 1940 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0064 II-C-11-202-210 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0065 II-C-11-210 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0066 II-C-11-211-212 - 2. Divisjon. 1940 - 1949 Første side
L0067 II-C-11-213 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0068 II-C-11-213-215 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0069 II-C-11-216-217 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0070 II-C-11-2218-219 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0071 II-C-11-220 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0072 II-C-11-221 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0073 II-C-11-222-223 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0074 II-C-11-224-226 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0075 II-C-11-227 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0076 II-C-11-228 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0077 II-C-11-230 - 2. Divisjon. 1940 Første side Innhold
L0078 II-C-11-230 - 2. Divisjon. 1940 - 1961 Første side
L0079 II-C-11-231-233 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0080 II-C-11-234 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0081 II-C-11-235-244 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0082 II-C-11-245 - 2. Divisjon. 1940 Første side
L0083 II-C-11-245 - 2. Divisjon. 1940 - 1946 Første side
L0084 II-C-11-246-247 - 2. Divisjon. 1940 Første side