Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 45 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/RAFA-2017: Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

E: Sakarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ec: Historisk materiale, vesentlig for perioden 1940-1945.
L0137/0005 Kapitulasjon i 1945. Opptakt og avslutning.: Utkast til avtale mellom Regjeringen og Sovjet 1944. Protokoll Kirkenes 24.09.1945. 25.10.1944 - 24.09.1945 Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0097-L0108 1940 Oversikt over 4. brigades organisering i april 1940. Situasjonskart for perioden 20.-30. april 1940. Ved Oblt. / Cand. Phil. Knut Werner-Hagen, april 2020. Første side Innhold
L0091/0002 II-C-11-321 - 3. Divisjon.: 321.1 - Kp. 1/IR 8. Kapt. O. T. Klunderud (senere navn Klunde) m.fl. 1940 Første side
L0097 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0098 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0099 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0100 II-C-11-401-402 - 4. Divisjon. 1940 - 1962 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0101 II-C-11-402 - 4. Divisjon. 1946 - 1948 De landmilitære operasjoner på Vestlandet. Stortingsmann Laviks beskyldninger mot offiserene på Voss. Første side Innhold
L0102 II-C-11-411 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for I/IR 9. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid (I/IR 9). Første side Innhold
L0103 II-C-11-420-430 - 4. Divisjon. 1940 - 1946 Befalsfortegnelse IR 10. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0104 II-C-11-430 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv: Samtidige rapporter og andre dokumenter fra kampene i Valdres i april 1940. Første side Innhold
L0105 II-C-11-430-432 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0106 II-C-11-433-438 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid, samt ei mappe med krigsarkiv/feltarkiv, ordrer og meldinger (II/IR 10). Første side Innhold
L0107 II-C-11-460-464 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Haugesundsbataljonen, Skjervetavsnittet, Norheimsundgruppen og Hallingdalsgruppen. Første side Innhold
L0108 II-C-11-466-499 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Dagaligruppen, forsvaret av Sogn, Oddadetasjementet, Haugesundsbataljonen, etc. Første side Innhold
L0146 II-C-11-621 - 6. Divisjon. 1939 - 1940 Første side Innhold
L0147/0003 II-C-11-622 - 6. Divisjon.: 622.1 - Kp. 5/II/IR 15. Oberst Hans J. Hanekamhaug. 1940 Rapporter m.v. fra krigsoperasjonene i Nord-Norge, bl.a. kampene ved Narvik, 9.4.-10.6.1940. Første side
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Ya: Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold
L0014 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Første side Innhold
L0015 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Første side Innhold
L0016 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Første side Innhold
L0017 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Nordland, Troms og Finnmark Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yc: Sivil og militær beredskap
L0170 II-C-11-920 - Forsvarsberedskapen. 1940 920 - Luftvarslingstjenesten Første side
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Ye: Sjøforsvaret
L0182/0001 II-C-11-1110 - 1. sjøforsvarsdistrikt.: Senkningen av "Blücher". Ilanddrevne dokumenter. Råutkast om Oscarsborg. 1940 Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yf: Kapitulasjon og fortsettelse av krigen fra utlandet
L0198 II-C-11-2100 - Kapitulasjonen i 1940. 1940 Første side Innhold
L0199 II-C-11-2101 - Kapitulasjonen i 1940. 1940 - 1971 Første side Innhold
L0200 II-C-11-2102 - Norske krigsfanger i Tyskland. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0201 II-C-11-2102 - Norske offiserer i krigsfangenskap. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0202 II-C-11-2103-2104 - Norske offiserer i krigsfangenskap 1940 - 1945 Første side Innhold
L0203 II-C-11-2105 - Norske offiserer i krigsfangenskap 1940 - 1948 Første side Innhold
L0204 II-C-11-2110 - Norske internert i Sverige 1940 / Tysk frigivelse av norsk soldat 1940 Første side Innhold
L0205 II-C-11-2110 - Norske internert i Sverige 1940 1940 Første side Innhold
L0205a Rommehed interneringsleir 1940 (tidligere FKA eske nr. 255). 1940 Tidligere FKA eske nr. 255 Første side Innhold
L0205b Rommehed interneringsleir 1940 (tidligere FKA eske nr. 255). 1940 Tidligere FKA eske nr. 255 Første side Innhold
L0206 II-C-11-2120 - Kapitulasjonen 7. juni 1940. Okkupasjonstiden. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0207 II-C-11-2120 - Okkupasjonstiden. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0208 II-C-11-2121 - Okkupasjonstiden. Meldesedler for befal med foto og oppl. om militær grad 9. apr. 1940. 1940 - 1945 Etternavn Aa - K. Møtt til 1. gangs kontroll april 1944 med stempling og attestasjon av politiet. Første side Innhold
L0209 II-C-11-2121 - Okkupasjonstiden. Meldesedler for befal med foto og oppl. om militær grad 9. apr. 1940. 1944 - 1945 Etternavn L - Ø. Møtt til 1. gangs kontroll april 1944 med stempling og attestasjon av politiet. Første side Innhold
L0210 II.C.11.2130-2136 - Den norske regjering i London. 1940 - 1959 Første side Innhold
L0211 II-C-11-2140 - Forsvarets overkommandos virksomhet i London. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0212 II-C-11-2141-2142 - Virksomheten utenfor Norges grenser 1940-1945. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0213 II-C-11-2143 - Dokumenter fra krigens tid. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0214 II-C-11-2851-2856 - Svalbard. Jan Mayen. Syd-Georgia. Walchern. 1940 - 1945 Første side Innhold
Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yg: Tyske styrker 1940-1945. Kapitulasjon i 1945.
L0215 II-C-11-2150-2152 - Weserübung. Angrepet på Norge. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0218 II-C-11-2180 - Den tyske kapitulasjon 1945. 1945 Første side Innhold