Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 26 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken 5.3.1980

Granskningskommisjonen ved Alexander Kielland-ulykken
L0001 -- 1980 - 1981 0001-0002 Avhørskommisjonen - navnelister og protokoller fra avhør/0003 Survey report Første side Innhold
L0002 -- 1980 - 1981 I Det norske Veritas (I1-I5, I7-I11, I14-I17, I21-I28, I30-I31)/B Stavanger Drilling A/S (B4) Første side Innhold
L0003 -- 1980 - 1981 0001 NOU 1981:11 Alexander Kielland ulykken/0002 Korrespondanse/0003: Alexander L. Kielland: Operating manual Første side Innhold
L0004 -- 1980 - 1981 0001: Vurdering av stabilitet ved Emil Aall Dahle / 0002: Oppdragsrapport fra Norsk bygningsteknisk institutt/0003: NOU 1981:11 Alexander Kielland-ulykken (engelsk utgave) Første side Innhold
L0005 -- 1980 - 1981 E CFEM (E15-E19 av 35) Første side Innhold
L0006 -- 1980 - 1981 A Alexander L. Kielland (Doku.liste + A3-A6, A11-A13, A18-A20-A21, A23, A31 av 31)/Dykkerjournaler Første side Innhold
L0007 -- 1980 - 1981 B Stavanger Drilling A/S (Doku.liste + B1-B3 av av 4)/C Phillips Petroleum Company Norway (Doku.liste + C1-C12 av 12)/D Forex Neptune (Doku.liste + D1-D8 av 9) Første side Innhold
L0008 -- 1980 - 1981 D Forex Neptune (D9 av 9)/E CFEM (E12-E14 av 35) Første side Innhold
L0009 -- 1980 - 1981 E CFEM (Doku.liste + E2, E7-E11 av 35) Første side Innhold
L0010 -- 1980 - 1981 E CFEM (E20-E35 av 35)/G Oljedirektoratet (Doku.liste + G1-G3, G6-G8 av 8) Første side Innhold
L0011 -- 1980 - 1981 0001 Politiavhør/G Oljedirektoratet (G5)/0003 Møter, beslutninger m.v. vedr. arbeidet til kommisjonen Første side Innhold
L0012 -- 1980 - 1981 H Sjøfartsdirektoratet/Skipskontrollen (Doku.liste + H1-H11, H13, H16-H22 av 52) Første side Innhold
L0013 -- 1980 - 1981 H Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (H25-H43, H45, H47-H48, H50, H52)/I Det norske Veritas (I34, I41, I47) Første side Innhold
L0014 -- 1980 - 1981 J Department of Energy (Doku.liste + J1-J10 av 11)/K Department of Trade (Doku.liste + K1-K4 av 4) Første side Innhold
L0015 -- 1980 - 1981 L Health and Safety Executive (Doku.liste + L1 av 1)/M Lloyds Register (Doku.liste + M1-M5 av 10)/ N Redningsutstyr (Doku.liste + N1-N43 av 43) Første side Innhold
L0016 -- 1980 - 1981 O Beredskapsplaner (Doku.liste + O1-O3 av 3) Første side Innhold
L0017 -- 1980 - 1981 P Hjelpefartøy (Doku.liste + P1-P6 av 6)/Q Hovedredningssentralen (Q0-Q27 av 27) Første side Innhold
L0018 -- 1980 - 1981 R Feltopprydning (Doku.liste + R2, R4-R6 av 6) Første side Innhold
L0019 -- 1980 - 1981 S Værforhold (Doku.liste + S1-S5 av 5)/ T (T1-T2)/ U Stabilitet (Doku.liste + U1-U5 av 5) Første side Innhold
L0020 -- 1980 - 1981 X Opplæring/Kompetanse (Doku.liste + X1-X18 av 18)/Y Forskningsprosjekter (Doku.liste + Y1-Y7 av 9) Første side Innhold
L0021 -- 1980 - 1981 V Forankring (Doku.liste + V1-V3 av 3)/W Materialundersøkelser (Doku.liste + W1-W10 av 10 - W9 se nr. 26) Første side Innhold
L0022 -- 1980 - 1981 Y Forskningsprosjekter (Y8-Y9)/Z Diverse (Doku.liste + Z1-Z15 av 15) Første side Innhold
L0023 -- 1980 - 1981 Æ Øvrige Pentagone-rigger (Doku.liste + Æ1-Æ2, Æ4 av 4 - Æ3 mangler)/ ALK - SINTEF-undersøkelse av bruddflater og materialer (STF01 F80008) Første side Innhold
L0024 -- 1980 - 1981 A Alexander L. Kielland (A1-A2, A7-A9, A14, A22, A16 av 31)/ E CFEM (E1, E3-E6 av 27)/ F Richard Ducros (Doku.liste + F1-F6 av 8)/ H Sjøfartsdirektoratet/Skipskontrollen (H12, H14-H16, H44, H49, H51 av 52) Første side Innhold
L0025 -- 1980 - 1981 I Det norske Veritas (Doku.liste + I6, I12, I18-I20, I29, I32-I33, I35, I37-I39, I42)/J Department of Energy (J11)/M Lloyds Register(M6, M8-M10)/T (T2-T3/ U Stabilitet (U1-U2)/V Forankring (V1-V3) Første side Innhold
L0026 -- 1980 - 1981 W Materialundersøkelser W9 SINTEF-rapport "Undersøkelse av bruddflater og materiale". 30.9.1980 Første side Innhold