Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 36 treff.

Visningsvalg:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Norsk jern- og metallarbeiderforbund

Overenskomster
L0001/0001 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1907 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforening staaende mekaniske værksteder og støberier og følgende forbund: 1) Norsk jern- og metalarbeiderforbund 2) Norsk arbeidsmandsforbund 3) Norsk møbelsnedkerforbund 4) Træarbeiderforbundet 5) Norsk formerforbund Første side
L0001/0002 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforeningstaaende mekaniske verksteder, skibsverfter og støperier og Norsk jern- og metalarbeiderforbund Første side
L0001/0003 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Apriloverenskomsten: Overenskomst mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation paa den anden side. Første side
L0001/0004 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1916 Voldgiftsdom afsagt 30 juni 1916 af den ved kgl. resol. af 9 s.m. nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk jern- og metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk arbeidsmandsforbund, 4. Norsk træarbeiderforbund, 5. Norsk møbelindustriarbeiderforbund, 6. Norsk malerforbund, 7. Norsk sag-, tomt- og høvleriarb.forb. paa den anden side. Første side
L0001/0005 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1919 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mek. Verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund paa den anden side Første side
L0001/0006 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1920 Voldgiftsdom avsagt 22 juni 1920 av den ved kgl. resolution av 21 mai 1920 nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund, 4. Norsk Elektrikerforbund, forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0007 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1922 Voldgiftsdom avsagt 4 mai 1922 av den ved kgl. resol. av 7 april 1922 nedsatte voldgiftsrett i forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0008 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1923 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes fagl. Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikkerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0009 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1924 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0010 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1925 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0011 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1926 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0012 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1927 Voldgiftsdom avsagt 21 mai 1927 av den ved kongelig resolusjon av 6 mai 1927 nedsatte voldgiftsrett: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0013 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1929 Verkstedsoverenskomsten av 1929: Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1) Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og 2) Norsk Formerforbund, forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0014 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1931 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. : Vedtatt den 11. september 1931 i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 31. juli s.a. og senere protokollasjoner. Første side
L0001/0015 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1935 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 19 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0016 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere, på den annen side. Første side
L0001/0017 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0018 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0019 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1946 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i overenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0020 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den ene side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 5. juni 1948. Første side
L0001/0021 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Orientering om forskjellige bestemmelser angående verkstedsoverenskomsten 1948. Første side
L0001/0022 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949. Første side
L0001/0023 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 2. utgave: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949 og Avtalen av 26. oktober 1950 mellom N.A.F. og A.F.L. Første side
L0001/0024 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side
L0001/0025 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Verkstedsoverenskomsten 1952 med innregulert dyrtidstillegg: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side
L0001/0026 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1954 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0027 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1956 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0028 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1959 Gjeldende fra 1. mars 1959: Verkstedsoverenskomsten: Overenskomsten av 1956 endret ved Fellesforslaget av 31. mars 1958 og Rikslønnsnemndas kjennelse av 1. september 1958 mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0029 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1961 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0030 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1963 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0031 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0032 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1964 som følge av indeksregulering og innebygget tillegg pr. 22. februar 1965 og justering i henhold til likelønnsavtalen pr. 1. april 1965. Første side
L0001/0033 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1966 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0034 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1968 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0035 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0036 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1970 som følge av indeksregulering pr. 14. april 1971. Første side